จาระบีรับแรงกดแรงกระแทกสูง ภาระงานหนัก

เป็นกลุ่มจารบี ที่มีสาร solid lubricant  ที่จะช่วยการปกป้อง รับงานภาระที่สูง และทนความร้อนสูงได้ดี