จาระบีเกรดพิเศษ

เป็นจาระบีเกรกพิเศษ ที่สามารถรับรอบได้ดี ทนความร้อนได้สูง อีกทั้งยังคงสภาพจาระบีได้สูง จึงทำให้การใช้งานได้ยาวนานและยืดอายุของเปลี่ยนจาระบีได้ยาวนานมากขึ้น