จาระบีสำหรับโรงงานอาหารและยา

เป็นจารบีพิเศษ ใช้สำหรับโรงงานอาหารและยา ใช้สำหรับจุดหล่อลื่น ที่มีโอกาสปะปนกับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ มีใบรับรอง และผ่านมาตรฐาน NSF NLGI GRADE NO.0 และ NO.2