จาระบีทนความร้อน

ในโรงงานที่ใช้ความร้อนสูง ไม่ว่าโรงงานเหล็ก โรงงานเซรามิก มักจะจุดหล่อลื่นที่มีอุณหภูมิสูง หากใช้จาระบีคุณสมบัติไม่ถึง จะทำให้จาระบีละลายหรือหมดสภาพเร็วทำให้เกิดความเสียหายต่อตลับลูกปืนและเครื่องจักร จาระบีกลุ่มนี้เลยถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทนความร้อนสูงเป็นพิเศษ เพื่อการใช้งานในอุณหภูมิสูงและใช้งานได้ยาวนานขึ้น