จาระบีทนน้ำ

น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ส่งผลให้จาระบีเสื่อมสภาพ หรือขำระล้างไปได้ ดังนั้นในจุดหล่อลื่นที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำ ไอน้ำ ความชื้น จึงจำเป็นที่ต้องใช้จาระบีกลุ่มนี้ 
จาระบี