น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป

น้ำมันหล่อลื่นสะอาด เกรดทั่วไป เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการ น้ำมันหล่อลื่นภาระงานเบา เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย