น้ำมัน Hot Oil ( Heat Transfer oil )

ผลิตจากน้ำมันแร่ปิโตรเลียม ทนต่อการควบรวมกับอากาศ มีจุดเดือดที่สูง ถึง 280 องศาเซลเซียส มีความสามารถเก็บความร้อนได้ดี ทำให้ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง