สเปร์ยหล่อลื่น

ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น ในรูปแบบสเปรย์ เช่น

- สเปรย์ฉีดโซ่
- สเปรย์ฉีดสายพาน
- สเปรย์ฉีดทำความสะอาดหน้าสัมผัส
- สเปรย์กัดสนิมคลายน๊อต
- สเปรย์ป้องกันสนิมโมลด์
- สเปรย์ซิลิโคน