จาระบีทั่วไป

จารบีทั่วไป ใช้หล่อลื่นจุดต่างๆ ทนอุณหภูมิไม่สูงมากนัก เหมาะสมกับเครื่องจักรกลการเกษตร ทนน้ำได้ดี ราคาประหยัด มีสีเขียวและสีแดง • IMG_1026.jpg
  จารบีกลุ่มเอนกประสงค์ สามารถใช้งานทั่วไปๆ ทนความร้อนสูง 180 องศาเซลเซียส อัดลูกปืนได้ในภาระปานกลาง

 • IMG_1300.jpg
  น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ส่งผลให้จาระบีเสื่อมสภาพ หรือขำระล้างไปได้ ดังนั้นในจุดหล่อลื่นที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำ ไอน้ำ ความชื้น จึงจำเป็นที่ต้องใช้จาระบีกลุ่มนี้จาระบี

 • IMG_1046.jpg
  ในโรงงานที่ใช้ความร้อนสูง ไม่ว่าโรงงานเหล็ก โรงงานเซรามิก มักจะจุดหล่อลื่นที่มีอุณหภูมิสูง หากใช้จาระบีคุณสมบัติไม่ถึง จะทำให้จาระบีละลายหรือหมดสภาพเร็วทำให้เกิดความเสียหายต่อตลับล...

 • IMG_1043.jpg
  เป็นกลุ่มจารบี ที่มีสาร solid lubricant ที่จะช่วยการปกป้อง รับงานภาระที่สูง และทนความร้อนสูงได้ดี

 • IMG_1286.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • grease food grade.jpg
  เป็นจารบีพิเศษ ใช้สำหรับโรงงานอาหารและยา ใช้สำหรับจุดหล่อลื่น ที่มีโอกาสปะปนกับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ มีใบรับรอง และผ่านมาตรฐาน NSF NLGI GRADE NO.0 และ NO.2

 • grease blue.jpg
  เป็นจาระบีเกรกพิเศษ ที่สามารถรับรอบได้ดี ทนความร้อนได้สูง อีกทั้งยังคงสภาพจาระบีได้สูง จึงทำให้การใช้งานได้ยาวนานและยืดอายุของเปลี่ยนจาระบีได้ยาวนานมากขึ้น

 • IMG_1013.jpg
  เป็นกลุ่มของจารบีเหลว ที่ต้องการหล่อลื่น ผ่านปั๊มอัตโนมัติ ให้การไหลลื่นที่ดี ผ่านท่อขนาดเล็กได้ ทำให้โอกาศในการอุดตันลดน้อยลง ลดภาระของปั๊มอัตโนมัติ ทำให้ปั๊มจาระบีและเครื่องจักรข...