เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยู.เอส.ซีเนี่ยน จำกัด ได้ให้บริการเกี่ยวกับสารหล่อลื่นกับโรงงานอุตสากรรมในประเทศกว่า 30 ปี โดยทางบริษัทจะให้ความสำคัญทางด้านคุณภาพมีฝ่ายเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ให้การแนะนำสำหรับการใช้งาน นอกจากนี้ทางบริษัท ยังมีทีมวิศวกรที่จะคอยให้คำปรึกษาและช่วยร่วมทำงานกับทางลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้เหมาะกับหน้างานและเครื่องจักรดีที่สุด

โดยสินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย น้ำมันหล่อลื่น จารบีอุตสาหกรรม สเปร์ยหล่อลื่น และเคมีภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์สินค้า "Senion" และ แบรนด์สินค้า "Arm"สำหรับสินค้าประเภทน้ำมันและจารบีสังเคราะห์ ด้วยเทคโนโลยีจาก USA.

การบริการขนส่งฉับไว สำหรับลูกค้า กรุงเทพและปริมณฑล จัดส่งสินค้าภายใน 3 วัน สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าไม่เกิน 7 วัน